A rækken

Se holdledernes telefonnumre og e-mail adresser under den række i skal skyde i.

Ring til den holdleder hvis hold, i skal skyde imod og få at vide hvor banen ligger.

Hvis I skal skyde en lørdag, så SKAL i ringe til den holdleder I skal skyde i mod og aftale start tidspunkt.

Se nærmere under Nyheder.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken   Udebane    
Kreds 1   EHO 3 Nordfyn 1 Asperup/

Roerslev 2

Odense jagtf mix Strandager GP Strandager/

Allesø 2

VFK 4 Trøstrup Korup jagtf.
År 2022  
Hjemmebane
Forening:
EHO 3   xxxx 07/04 30/06 05/05 16/06 14/04 12/05 26/05
   
Nordfyn 1   29/06 xxxx 06/04 15/06 13/04 18/05 25/05 11/05
   
Asperup/Roerslev 2 09/05 27/06 xxxx 25/04 20/06 13/06 11/04 23/05
   
Odense jagtf mix   21/06 03/05 31/05 xxxx 26/04 14/06 17/05 07/06
   
Strandager GP 11/04 13/06 16/05 27/06 xxxx 02/05 23/05 30/05
   
Strandager/Allesø 2 27/06 04/04 07/04 28/04 02/06 xxxx 09/05 21/04
   
VFK 4   13/06 02/05 30/05 20/06 04/04 27/06 xxxx 25/04
 
Trøstrup Korup jagtf. 26/04 28/06 03/05 05/04 19/04 10/05 12/04 xxxx

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,  
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30  
VFK 4   Strandager/Allesø 2   EHO 3        
Lars Christansen Gunnar Andersen   Jesper Larsen      
Tlf: 2480 2241 Tlf: 2345 0336   Tlf: 2537 3284      
Barløse   Strandager skydecenter Køstrup        
carinaoglars@gmail.com gunnar.andersen@tdcadsl.dk jesperlarsen13@outlook.dk    
Nordfyn 1 Asperup/Roerslev 2   Odense jagt&skyttef.      
Jens Clausen Peter Thorborg   Susanne B Larsen      
Tlf: 2382 6827 Tlf: 2443 7461   Tlf: 2223 2106      
NFC   Barløse     Odense skydecenter.      
jbbc@mail.dk thorborgpeter@gmail.com susanneldk@gmail.com    
Strandager GP Trøstrup Korup jagtf.            
Janni Rendborg Nyholm Mikael R Nielsen
Tlf: 4021 9998 Tlf: 5150 9868            
Strandager skydecenter Stige              
rendborg@gmail.com juliehye@gmail.com            
  Ring til holdledere om adresser til skydebanen.

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken  Udebane
Kreds 2  Kissendrup FFK 5 EHO 2 Asperup/

Roerslev 1

Region 8 Veflinge/

Vigerslev

Østfyns jagtf.
År 2022  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Kissendrup    xxxx 03/05 28/06 19/04 14/06 05/04 24/05
   
FFK 5   20/05 xxxx 09/05 06/06 25/04 30/05 11/04
   
EHO 2   07/04 16/06 xxxx 28/04 02/06 12/05 19/05
   
Asperup/Roerslev 1   20/06 02/05 27/06 xxxx 04/04 23/05 25/04
   
Region 8   02/05 27/06 11/04 13/06 xxxx 25/04 23/05
   
Veflinge/vigerslev 29/06 13/04 15/06 11/05 25/05 xxxx 27/04
Østfyns jagtf. 10/05 28/06 26/04 14/06 12/04 31/05 xxxx

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30
Kissendrup   FFK 5     Østfyns jagtf.  
Jannie Rasmussen   Morten B Laursen   Jørgen Andersen  
Tlf: 2539 8141   Tlf: 4071 1981   Tlf: 2174 2181  
Skovgyden 16b 5540 Ullerslev Barløse     Skovgyden 16b 5540 Ullerslev  
lille4@gmail.com   morten.laursen@hotmail.com storejuelsberg@outlook.dk  
EHO 2     Region 8     Asperup/Roerslev 1  
Kirsten Mette Andersen Arne Greve   Ulrik Østergaard
Tlf: 2272 4880   Tlf: 3059 3822   Tlf: 2238 5887  
Køstrup     Barløse     Barløse    
kirstenmette.andersen@gmail.com arne.greve@privat.dk   ulrik@oestergaards-service.dk  
Veflinge/Vigerslev            
Morten B Jørgensen        
Tlf: 2215 5529   Ring til holdledere om adresser til skydebanen.  
NFC                
mortenbackmann@live.dk            

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane  
Kreds 3 Nordfyns jagtf. 2 Køng jagtf. 1 Strandager sidste håb Hindevad/

Hårslev 1

Nordfyn 3 VFK 8 Strandager 10
År 2022  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Nordfyns jagtf. 2 xxxx 13/04 29/06 27/04 15/06 11/05 25/05
   
Køng jagtf. 1   27/06 xxxx 25/04 13/06 11/04 30/05 09/05
   
Strandager sidste håb 02/05 23/06 xxxx 28/04 09/06 11/04 26/05
   
Hindevad/Hårslev 1 22/06 06/04 08/06 xxxx 20/04 25/05 04/05
   
Nordfyn 3   06/04 29/06 30/04 18/06 xxxx 04/05 18/05
   
VFK 8   20/06 02/05 27/06 25/04 23/05 xxxx 04/04
   
Strandager 10 05/05 30/06 21/04 16/06 07/04 19/05 xxxx
   

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30
Køng 1     Strandager 10   VFK 8    
Hans Pedersen   Jan Pedersen   Morten Dissing  
Tlf: 4077 9848   Tlf: 4157 8394   Tlf: 4082 6757  
Barløse     Odense skyde center Barløse  
hansdolevej@gmail.com janp1533@gmail.com lonemorten@stofanet.dk
Hindevad/Hårslev 1   Nordfyn 3   Nordfyns jagtf 2  
Tommy Rasmussen   Magnus E Olsen   Hans Rasmussen  
Tlf: 8144 2101   Tlf: 2946 3231   Tlf: 4042 1056  
NFC     NFC     NFC    
tbrasmussen1974@gmail.com magnuselmelund@hotmail.com hans.rasmussen@mail.dk
Strandager sidste håb  
Ngu Tam Khuu              
Tlf: 5211 9516              
Odense skydecenter Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne
ngukhuu@yahoo.dk              

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane      
Kreds 4 Kerte/Årup jagtf. Skåstrup Kværndrup jagtf. Strandager/

Skeby 1

Svanninge jagtf. Stige 2 Strandager united
År 2022  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Kerte/Årup jagtf. xxxx 28/04 30/06 07/04 09/06 12/05 19/05
   
Skåstrup   22/06 xxxx 27/04 15/06 13/04 25/05 11/05
   
Kværndrup jagtf.   10/05 28/06 xxxx 19/04 14/06 05/04 31/05
   
Strandager/Skeby 1 16/06 05/05 02/06 xxxx 21/04 26/05 28/04
   
Svanninge jagtf. 11/04 27/06 25/04 13/06 xxxx 09/05 30/05
   
Stige 2   28/06 26/04 07/06 12/04 24/05 xxxx 10/05
   
Strandager united 21/04 30/06 07/04 20/06 02/05 23/05 xxxx
   

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30
Strandager/Skeby 1 Skåstrup   Svanning jagtf.  
Klaus Hummelhoff   Morten Pedersen   Christian Jacobsen  
Tlf: 2556 2586   Tlf: 2013 1797   Tlf: 2513 8294  
Odense skydecenter NFC     Barløse  
hoff@email.dk   mortendammen@hotmail.dk illum@jacobsen.mail.dk
Kerte/Årup jagtf.   Stige 2     Kværndrup jagtf.  
Finn Madsen   Niels Bystrup   Svend Nielsen  
Tlf: 6059 1321   Tlf: 4018 6106   Tlf: 4076 3218  
Køstrup     Stige       Odense skydecenter
finnmadsen@live.dk   bystrup@post.tele.dk svend.nielsen@pc.dk  
Strandager united              
Jens Dinesen              
Tlf: 2093 3098   Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne
jedicpc@hotmail.com            

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.