A rækken

Se holdledernes telefonnumre og e-mail adresser under den række i skal skyde i.

Ring til den holdleder hvis hold, i skal skyde imod og få at vide hvor banen ligger.

Hvis I skal skyde en lørdag, så SKAL i ringe til den holdleder I skal skyde i mod og aftale start tidspunkt.

Se nærmere under Nyheder.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken   Udebane            
Kreds 1   Østfyn Nordfyn 1 Strandager GP Strandager 10 Bederslev Veflinge/Vigerslev VFK 8          
År 2024          
           
           
Hjemmebane        
Forening:        
Østfyn   xxxx 14/05 21/05 23/04 04/06 09/04 18/06          
           
Nordfyn 1   29/05 xxxx 08/05 12/06 17/04 26/06 03/04          
           
Strandager GP 08/04 17/06 xxxx 13/05 03/06 22/04 27/05          
           
Strandager 10   20/06 02/05 13/06 xxxx 15/04 30/05 25/04          
           
Bederslev   11/04 23/05 25/04 06/06 xxxx 06/05 24/06          
           
Veflinge/Vigerslev 22/05 01/05 20/06 24/04 27/06 xxxx 10/04          
           
VFK 8   13/05 24/06 29/04 10/06 08/04 03/06 xxxx          
           
                         
Nordfyn skydecenter er under ombygning, vedrørende støjvolde.            
Banen er derfor lukket i april, og maj.                  
Det vil sige at de datoer som jeg sætter i april, og maj på deres hjemmebane, SKAL byttes i god ro, og orden.    
vi ser i gennem finger med at begge kampe skydes i sidste halvdel i turneringen.          
De datoer mærket med rødt skal byttes.                  

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30
Østfyn   Bederslev   Strandager GP  
Jørgen Andersen Henning Henriksen   Janni R Nyholm  
Tlf: 2174 2181 Tlf: 2963 1585 / 6487 1474 Tlf: 4021 9998  
Kissendrup banen Strandager skydecenter Strandager skydecenter
mail@j-g.dk rsa@post11.tele.dk   rendborg@gmail.com  
Nordfyn 1 Veflinge/Vigerslev   VFK 8    
Jens Clausen Morten Jørgensen   Morten Dissing  
Tlf: 2382 6827 Tlf: 2215 5529   Tlf: 4082 6757  
NFC   NFC     Barløse    
jbbc@mail.dk mortenbackmann@live.dk lonemorten@strofanet.dk
Strandager 10            
Jan Pedersen            
Tlf: 4157 8394            
Strandager skydecenter            
janp1533@gmail.com            
Ring til holdlederne med hensyn til adresserne på banerne      

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken      
Kreds 2  Gislev 2 Tanderup jagtf. Søllested-Vedtofte jagtf. Asperup/Roerslev 2 FFK 3 Odense 4 Strandager sidste håb
År 2024  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Gislev 2   xxxx 07/05 18/06 16/04 28/05 02/04 04/06
   
Tanderup jagtf. 24/06 xxxx 08/04 10/06 15/04 27/05 29/04
   
Søllested-Vedtofte jagtf. 02/05 06/06 xxxx 04/04 27/06 25/04 20/06
   
Asperup/Roerslev 2   17/06 06/05 24/06 xxxx 22/04 03/06 08/04
   
FFK 3   23/04 18/06 09/04 04/06 xxxx 07/05 25/06
   
Odense 4 22/06 13/04 08/06 14/05 25/05 xxxx 09/04
Strandager sidste håb 06/04 18/05 20/04 08/06 04/05 29/06 xxxx

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30
Tanderup sogn jagtf. FFK 3     Odense 4  
Kristoffer Trabjerg   Leif Hansen   Ivan Eriksen
Tlf: 2227 7401   Tlf: 2044 5831   Tlf: 5095 0857
Barløse     Maevej 30 5690 Tommerup Odense skydecenter
kris.trabjerg@gmail.com leifhansen73@yahoo.dk joanogivan@yahoo.dk
Asperup/Roerslev 2   Søllested-Vedtofte jagtf. Gislev 2
Peter Thorborg   Finn Madsen   Jan Jensen
Tlf: 2443 7461   Tlf: 6059 1321   Tlf: 6074 4431
Barløse     Køstrup     Odense skydecenter
thorborgpeter@gmail.com finnmadsen@live.dk   janfrastranden@gmail.com
Stranagers sidste håb          
Søren Andersen          
Tlf: 4211 8948   Ring til holdledere om adresser til skydebanen.
Strandager skydecenter          
sora@enabl.dk            
             

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane        
Kreds 3 Stige 2 VFK 1 Gislev jagtf. 1 Nordfyn jagtf. 2 EHO 2 Asperup/Roerslev 1        
År 2023      
       
       
Hjemmebane    
Forening:    
Stige 2   xxxx 02/04 04/06 30/04 18/06 07/05        
       
VFK 1   03/06 xxxx 15/04 10/06 13/05 24/06        
       
Gislev jagtf. 1 14/05 25/06 xxxx 23/04 28/05 09/04        
       
Nordfyn jagtf. 2 26/06 01/05 12/06 xxxx 24/04 29/05        
       
EHO 2   25/04 30/05 04/04 20/06 xxxx 02/05        
       
Asperup/Roerslev 1 27/05 22/04 10/06 13/05 17/06 xxxx        
       
                       
     
                       
       
                       
Nordfyn skydecenter er under ombygning, vedrørende støjvolde.          
Banen er derfor lukket i april, og maj.                
Det vil sige at de datoer som jeg sætter i april, og maj på deres hjemmebane, SKAL byttes i god ro, og orden.
vi ser i gennem finger med at begge kampe skydes i sidste halvdel i turneringen.      
De datoer mærket med rødt skal byttes.              

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30
Asperup/Roerslev 1   EHO 2   Gislev jagtf.  
Ulrik Østergaard   Kirsten Mette Andersen Kurt F Larsen  
Tlf: 2238 5887   Tlf: 2272 4880   Tlf: 2711 1297  
Barløse     Køstrup     Odense skydecenter  
ulrik@oestergaards-service.dk kirstenmette.andersen@gmail.com kurtflarsen1@gmail.com
VFK 1     Stige 2     Nordfyns jagtf 2  
Morten Madsen   Henrik U Rasmussen   Hans Rasmussen  
Tlf: 4015 2936   Tlf: 4278 7739 / 2043 4602 Tlf: 4042 1056  
Barløse     Stige banen   NFC    
mortenmadsen2417@live.dk ejllstrupvej245@gmail.com hans.rasmussen@mail.dk
               
               
               
               
               
               
Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.