A rækken

Se holdledernes telefonnumre og e-mail adresser under den række i skal skyde i.

Ring til den holdleder hvis hold, i skal skyde imod og få at vide hvor banen ligger.

Hvis I skal skyde en lørdag, så SKAL i ringe til den holdleder I skal skyde i mod og aftale start tidspunkt.

Se nærmere under Nyheder.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

 

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane  
Kreds 1   Veflinge/Vigersl. Svanninge jagtf. Bederslev Østfyn Strandager 10 Svendborg Strandager F.E.M.
År 2019  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Veflinge/Vigersl. XXXX 15/05 29/05 01/05 12/06 17/04 22/05
   
Svanninge jagtf.   27/05 XXXX 06/05 17/06 29/04 24/06 15/04
   
Bederslev 04/04 20/05 XXXX 25/04 17/06 11/04 10/06
   
Østfyn   04/06 23/04 25/06 XXXX 14/05 21/05 09/04
   
Strandager 10 08/04 03/06 15/04 20/06 XXXX 02/05 13/06
   
Svendborg 28/05 07/05 11/06 16/04 25/06 XXXX 14/05
   
Strandager F.E.M. 29/04 06/06 09/05 20/05 11/04 20/06 XXXX
   

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,  
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30  
Veflinge/Vigerslev Svendborg   Svanninge jagtforening    
Morten Jørgensen Søren Balman   Christian Jakobsen      
Tlf: 2215 5529 Tlf: 5122 3228   Tlf: 2513 8294      
Nordfyn   Kærby mose   Barløse        
mortenbackmann@live.dk spbalman@hotmail.com illum@jacobsen.mail.dk    
Bederslev Østfyn     Strandager 10      
Henning Henriksen Jørgen Andersen   Jan Pedersen      
Tlf: 6487 1474 m 2963 1585 Tlf 2174 2181   Tlf: 4157 8394      
Strandager Kissendrupbanen   Strandager      
rsa@post11.tele.dk anbro@mail.dk   janp1533@gmail.com      
Strandager F.E.M.    
Christina Ladegaard Ring til holdlederene med hensyn til adresse på skydebanerne.
Tlf: 2268 1101                
Strandager                
ladegaard22@live.dk                

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane  
Kreds 2  Strandager 2 Kværndrup jagtf. Gislev Jagtf. 1 Kerte/Årup jagtf. Nordfyns jagtf. 3 VFK 8
År 2019  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Strandager 2   XXXX 09/05 20/05 25/04 13/06 15/04
   
Kværndrup jagtf 04/06 XXXX 30/04 18/06 14/05 21/05
   
Gislev Jagtf. 1 09/04 28/05 XXXX 07/05 18/06 23/04
   
Kerte/Årup jagtf.   27/06 02/05 13/06 XXXX 11/04 23/05
   
Nordfyns jagtf. 3 01/05 05/06 17/04 19/06 XXXX 15/05
   
VFK 8 24/06 06/05 03/06 29/04 20/05 XXXX

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30
Strandager 2   Kværndrup jagtf.   Nordfyns jagt 3  
Jan B Larsen   Svend Nielsen   Gunnar Jensen  
Tlf: 2122 6207   Tlf: 4076 3218   Tlf: 2342 5356  
Strandager     Odense skydecenter NFC  
jbl1@live.dk   svend.nielsen@pc.dk   trillingerne@stofanet.dk
VFK 8     Gislev Jagtf. 1   Kerte/Årup jagtf.  
Morten Dissing   Kurt F Larsen   Finn Madsen
Tlf:4082 6757   Tlf 2711 1297   Tlf: 6059 1321  
Barløse     Kærby mose   Køstrup    
lonemorten@stofanet.dk kurtflarsen@hotmail.com finnmadsen@live.dk  
           
       
    Ring til holdledere om adresser til skydebanen.  

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

HUSK alle a hold skyder til 40 duer med 3 dublere

A-rækken Udebane
Kreds 3 O.L.M. strandager Asperup/Roerslev 1 Nordfyn jagt 2 Odense jagtf. 3 FFK 3 Slynglerne
År 2019  
   
   
Hjemmebane
Forening:
O.L.M. strandager XXXX 13/05 20/06 29/04 03/06 11/04
   
Asperup/Roerslev 1   27/05 XXXX 06/05 03/06 15/04 24/06
   
Nordfyn jagtf. 2 17/04 05/06 XXXX 15/05 26/06 24/04
   
Odense jagtf. 3 25/06 07/05 11/06 XXXX 23/04 18/06
   
FFK 3   08/05 12/06 10/04 05/06 XXXX 01/05
   
Slynglerne 21/05 27/04 08/06 11/05 29/06 XXXX
   

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,      
   
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30      
   
O.L.M. strandager   Odense jagtf. 3   Asperup/Roerslev 1        
Benno Andersen   Claus Holm Hansen   Ulrik Østergaard        
Tlf: 64824311 m 20488211 Tlf: 4117 6068   Tlf: 2238 5887        
Strandager   Kærby mose   Barløse        
benno0710@gmail.com clausholmhansen@live.dk ulrik@oestergaards-service.dk      
    FFK3     Nordfyns jagtf 2        
Fyns Flugtskydnings forening Benny Møller   Hans Rasmussen        
Jesper Hougaard Frederiksen Tlf: 2420 5586   Tlf: 4042 1056        
Tlf: 2122 7605   Hillerslev bro   NFC          
Kærby mose   bekamo@icloud.com   hans.rasmussen@mail.dk      
jesperhfrederiksen@live.dk Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne

 

Ring altid til holdlederen af det hold du/I skal skyde i mod, hvis du ikke er sikker på hvor banen ligger.

A-rækken Udebane    
Kreds 4 Nordfyn 1 EHO 2 Horne jagtf. Skåstrup VFK 4 Stige 2
År 2019  
   
   
Hjemmebane
Forening:
Nordfyn 1 XXXX 17/04 22/05 01/05 19/06 15/05
   
EHO 2   20/06 XXXX 11/04 06/06 02/05 23/05
   
Horne jagtf.   23/04 28/05 XXXX 07/05 04/06 30/04
   
Skåstrup   29/05 24/04 19/06 XXXX 15/05 05/06
   
VFK 4   06/05 17/06 15/04 24/06 XXXX 29/04
   
Stige 2   04/06 07/05 18/06 14/05 28/05 XXXX
   

 

OBS !!!!. Starttidspunkt for kampene,  
Aftal med holdlederne. Absolut senest 18.30  
EHO 2     Skåstrup   Horne Jagtf.    
Kirsten Mette Andersen Morten Pedersen   Bent Ove Larsen    
Tlf: 2272 4880   Tlf: 20131797   Tlf: 2521 0700    
Køstrup     NFC     Egsgyden 36 Horne    
kirstenmette.andersen@gmail.com mortendammen@hotmail.com skolevej 42@gmail.com  
Stige 2     VFK 4     Nordfyns jagt 1    
Niels Bystrup   Lars Christiansen   Jens Clausen    
Tlf: 4018 6106   Tlf: 2480 2241   Tlf: 2382 6827    
Stige 2     Barløse     NFC      
bystrup@post.tele.dk carinaoglars@gmail.com jbbc@mail.dk    
    Ring til holdlederene med hensyn til adresser på skydebanerne