Forslag til Årsmødet 2023 i holdturnering Fyn.

Dagsorden 2023

Husk at forslagsstilleren selv skal være tilstede og fremlægge og forsvar sit forslag.

Forslag 1:

Stillet af Keld Pedersen, VFK 4.

Vedrørende skytter på holdet, vi mener at det styrker holdet, hvis der er fem navngivet skytter til at tælle, resten er markeret som reserver. Efter skydningen trækkes den skytte med færrest duer fra. Begrundelse alle kan skyde mere frit, og det er ikke til følge med i hvor det andet hold ligger resultatmæssigt.


Til start