Forslag til Årsmødet 2019 i holdturnering Fyn.

Dagsorden 2019

3 forslag fra Stige Jagtforening v/ Torben Pedersen, se forslagene klik her

1 Forslag stillet af Keld Pedersen, turneringsudvalget se forslaget klik her

1 forslag fra Jesper Frederiksen, Slynglerne & 1 forslag fra Kurt F Larsen, Gislev jagtf. se forslagene klik her


Forslag til Årsmødet 2017 i holdturnering Fyn.

Dagsorden 2017

Forslag 1, stillet af Hans Pedersen, Køng jagtf.

Jeg tillader mig at sende et forslag,

B rækken skyder til 2 doubler

A rækken skyder til 3 doubler

SA skyder til 4 doubler

M rækken skyder til 5 doubler

Grunden er så er der forskel på rækkerne

 

Forslag 2, stillet af Kurt F Larsen, Gislev jagtf.

Jeg vil foreslå 2 dommere ved alle standpladser ved finaleskydning.

Begrundelsen er, at der ved finaleskydningen i år, var tvivl om 2 duer var ramt.

Den ene fik vi point for, den anden ikke.

 

Forslag 3, stillet af Andreas Jensen, FFF.

Deltagelse i DFF Landsfinale

Da der er startet en landsfinale op, for alle holdturneringer i Danmark, vil jeg appellere til at vi hos Holdturnering Fyn deltager i dette fremover.

Det er en Landsfinale som er oprettet primært for bredden, så der er ikke ønske om at profilere Mesterholdene. Men et ønske om at de som er kvalificeret i de pågældende rækker, kommer ud og dyster mod ligeværdige på landsplan.

Der er nogle krav i forhold til gennemsnit der gør sig gældende, da alle holdturneringer ikke afvikles på samme vis.

Derfor er det ikke givet at det for Holdturnering Fyns vedkomne vil være de bedst placerede hold i M-, A- og B-rækken som skal sendes afsted, men vil være de hold med bedst gennemsnit i de enkelte rækker der skal deltage.

Jeg håber der vil være opbakning til dette tiltag, så vi kan få sat Holdturnering Fyn på landkortet.

Bilag vedlagt med dette års indbydelse, se bilag, klik her.

 


2016

 

Forslag 1, stillet af Steen Thomsen Turneringsudvalget

Jeg ønsker at stille det forslag, at turneringsudvalget bliver udvidet med 1 ekstra person, således at jeg kan få noget hjælp med at lave regnskab og udsendelse af girokort/programmer, således at vi er 4 mand i udvalget. VEDTAGET enstemmigt, Lars Jensen, Strandager blev valgt.

 

Forslag 2, stillet af Steen Thomsen Turneringsudvalget

Jeg stiller også forslag til at vi afskaffer de små programmer, da det efterhånden koster en formue i porto. Programmet kan så i stedet printes direkte fra hjemmesiden. VEDTAGET enstemmigt.

 


2015

 

Forslag 1, stillet af Kurt Larsen Gislev jagtf. 1

Hej, jeg vil gerne have de gamle regler tilbage igen til finaleskydning i holdturnering det består af at når der skal hold til finalen synes det er mere retfærdigt for dem der er med i finalen ,5 skytter som tæller i resultatet ,skal den dårligste skytte på hver hold trækkes fra  så der er 4 skytter tilbage er mere retfærdigt og så kun  5 medalger til skydningen så resten af skytterne  skal selv  betale medalger hvis der er mere end 5 skytter
hvorfor jeg synes dette er mere  retfærdigt og vælge  den dårligste skytte fra når der er skudt.
Til selve turneringe er det helt i orden vi vælger reserve fra inden skydningen så stadig er 4 skytter der gælder kan alle reserver  skyde os på holdet igen , jeg håber det bliver taget til efterretning til årsmødet
 
Forslag 2, stillet af Peter Batiste, Bogense 1

A rækken skyder til 3 dublere


2014

 

Dagsorden 2014

Forslag 1, stillet af John Olsen & Preben Post, Strandager. NEDSTEMT

Vi syntes at vores dejlige holdturnering efterhånden er blevet til en stor A række der skyder til 2 dubleer = 28 hold ud af 55 + B rækken.

Derfor vil vi gerne komme med et forslag til ny fordeling af holdene og rækkerne som forhåbentlig kan være bæredygtigt i mange år fremover.

 

1. 2 Mesterrækker a 7 hold

2 Super A rækker a 7 hold

2 A rækker a 7 hold

2 B rækker a 6-7 hold

 

2. Vinderne af rækkerne skyder i finalen om guld og sølv + rykker op.

anden pladserne skyder om bronze.

taberne af hver række rykker ned.

 

3. Alle hold skyder til 3 dubleer - og nye hold skal starte i B igen.

der skal stadig tvangs fodres nedefra så der altid er 2 rækker a 7 hold opad.

 

4. for at finde de hold som skal opad , tages først dem der har skudt sig op i 2014

de andre hold vælges ud fra det bedste gennemsnit i hele turneringen i 2014

fordelingen af de forskellige hold i rækkerne skal ske ved lodtrækning i år og fremover

 

Forslag 2, stillet af turneringsudvalget. TRUKKET

Vi forslår at rykke finalen til anden weekend i August, da skolernes ferie er rykket en uge.

 

Forslag 3, stillet af turneringsudvalget. VEDTAGET

Vi ønsker at få indført i regelsættet, at forslag til årsmøder, indsendes skriftligt senest 14 dage før årsmødet, til formanden for turneringsudvalget og forslagsstilleren skal møde op på årsmødet og fremlægge sit forslag, ellers bortfalder forslaget.

Forslag 4, stillet af turneringsudvalget. VEDTAGET

Steen Thomsen fra Turneringsudvalget, foreslår at alt hvad der kan sendes ud pr. e-mail til holdlederne (op/nedrykning, div. informationer og invitationer til finale deltagelse), sendes pr e-mail og de få der ikke har en E-mail adresse får sendt pr. post, således vi kan spare en del porto.

Girokort og programmer sendes stadigvæk pr. post til alle holdlederne.

Der vil hver gang der er sendt noget ud, også blive lagt en info om dette på hjemmesiden.( dette er gjort i de sidste flere år)

 

Forslag 5; stillet af Hans Frimor. TRUKKET

Jeg vil gerne stille tre særskilte forslag, som alle er betinget af, at forslaget fremsendt af Preben Post og John Olsen vedtages:

1.      A.  Den ene af mesterrækkerne består indledningsvist af holdene fra mesterrækken, som den ville have set ud i 2015, hvis ikke forslaget var vedtaget. 

2.    B. I hver række (mester/super A/A/B), mødes holdene placeret som 1, 2 og 3 i hver del af rækken i en finale, hvor placeringen som nummer 1 til 6 afgøres.

3.    C.  I mesterrækkerne afvikles turneringen således: På hver hjemmebane skydes én kamp med deltagelse af alle hold i rækken. Hvis der eksempelvis er 3 hold fra Strandager skydes tre gange i Strandager. Ved 7 hold i hver mesterrække placeres holdene i hver kamp som nr. 1-7. Holdet, som placerer sig som nummer 1, tildeles 12 point, holdet, som placerer sig som nummer 2, tildeles 10 point og så fremdeles. Ved 7 hold i en række skydes der således 7 kampe i turneringen. Det samlede antal point afgør placeringerne i rækken.

 


 

Dagsorden årsmøde 2013


 


Dagsorden årsmødet 2012

Forslag 1: stillet af Preben Post, Strandager

Preben og hans hold ønsker at få ændret, således at der skydes til 40 duer i B rækken med 2 dublere

 


Dagsorden årsmødet 2011

Forslag 1: stillet af Strandager 1

 

På grund af den manglende tilslutning til revanche skydningen i vores holdfinale, vil jeg stille det forslag at vi invitere samtlige hold i den række der skyder revanche, det kunne måske få et par hold mere på banen, og hvorfor ikke? det skal trods alt være en festlig dag, og revanche skal da være for alle.

Med venlig hilsen John Olsen .

 

Forslag 2: stillet af udvalget

 

Ændring af reglen med dommer, der er blevet skrevet at der skal være dommer på alle standpladser. Det var ikke det jeg mente, men at der skulle være to til at afhjælpe ventetid.

 

Forslag 3: stillet af udvalget

Udvalget foreslår, at paragraf 10 fra Dansk Flugtskydningsforbund bliver tilføjet vores regelsæt. Omhandler hvornår klat meldingen er givet og hvornår duen er korrekt kastet.

 

 


Dagsorden årsmøde 2010

Forslag 1.

Stillet af Arne Larsen, Mesterrækken Odense-Midtfyn 1.

Jeg foreslår  at man på tilmeldingsblanketten til holdturneringen angiver om man ønsker turneringsplan tilsendt pr. post, eller om man selv downloader den fra jeres hjemmeside.

Dem der ønsker turneringsplan tilsendt, skal så betale et ekstra gebyr (oplyses inden tilmelding), der afspejler omkostninger ved trykning og udsendelse.

Beløbet besluttes af turneringsudvalget. Tag her i betragtning at måske kun 5% eller slet ingen ønsker det tilsendt når de skal betale for det.

Overskuddet kunne foreslås brugt til ekstra præmier eller gratis kaffe/kage/øl ved afslutningen.

Forslag 2.

Stillet af Kurt Larsen, A-rækken Kværndrup 1.

FORSLAG TIL INDLEVERING AF KAMPRESULTATER


Jeg synes, det er synd for os som gerne vil følge resultater, at der ikke bliver fulgt op, om at det bliver bogført løbende uge for uge,
Jeg tror ikke, at det er Turneringsudvalget der ikke får det gjort; men der er sikkert nogen hold, som ligger med dem for længe inden de bliver indberettet til Keld.

Mit forslag er, at det skal være dig i hænde senest 10 dage efter kampdag ellers bliver det til 0 point.

Forslag 3.

Stillet af Turneringsudvalget v/Keld Pedersen.

Vi forslår, at den bane der har finalen, skal stille dommere tilrådighed til finalen, både på jagt og patronskydningen.

Begrundelse : for at minimere ventetiden for de hold der er klar til at skyde og de derfor kan undgå at vente på et andet hold til at dømme for dem.
 

 


Til start